Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Privacyverklaring

Middelink Wonen Apeldoorn, gevestigd aan Asselsestraat 88, 7311 ER te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.middelink-wonen.nl
Asselsestraat 88
7311ER Apeldoorn
+31 55 5785725

F. Buijs is de Functionaris Gegevensbescherming van Middelink Wonen Apeldoorn.

Hij is te bereiken via info@middelink-wonen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Middelink Wonen Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij bijvoorbeeld een aankoop.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (Dhr./ Mevr.)
 • Adresgegevens t.b.v. leveren/ophalen van meubelen.
 • Telefoonnummer om u te kunnen contacteren.
 • E-mailadres om u te kunnen contacteren.
 • Bankrekeningnummer/IBAN t.b.v. betalingen of retourbetalingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website/bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de algemene activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@middelink-wonen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Middelink Wonen Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten/levertijden.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren op afspraak.
 • Middelink Wonen Apeldoorn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
  verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze
  belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Middelink Wonen Apeldoorn neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker/medewerkster van Middelink
Wonen Apeldoorn tussen zit. Middelink Wonen Apeldoorn gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Windows 10
 • Microsoft Office 365 pakket
 • Symantec Endpoint Protection Antivirus.
 • Unit4 en Basecone boekhoud programma.

Middelink Wonen Apeldoorn gebruikt de bovenstaande systemen en programma’s om de algemene werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, maar ook voor overige procedures welke noodzakelijk zijn om onder anderen de basisplichten, boekhoudingen, bestellingen en overige procedures t.b.v. de bedrijvigheid in het algemeen te kunnen uitoefenen en/of te kunnen verwerken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Middelink Wonen Apeldoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens zoals Personalia, Adres gegevens, en overige gegevens bewaren wij preventief. Dit doen wij omdat bij bestellingen en garantieaanvragen de geleverde producten gerefereerd kunnen worden aan de klant. Of bij bestellingen de (vaste)klant te kunnen contacteren.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Middelink Wonen Apeldoorn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die eventuele gegevens van u verwerkt in een opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Middelink Wonen Apeldoorn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Middelink Wonen Apeldoorn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Middelink Wonen Apeldoorn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@middelink-wonen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Middelink Wonen Apeldoorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Middelink Wonen Apeldoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan zoals:

 • Camerabeveiliging met extern en intern monitoring.
 • Beveiligd en afgesloten pand.
 • Up to date firewall en antivirus.
 • Beveiliging tot toegang van ons computersysteem.
 • Persoonsgegevens op papier worden in afgesloten kast/kluis opgeslagen.
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
  misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@middelink-wonen.nl
 • Einde Privacyverklaring –